Hamza Balje-Hamza Balje


Të dhënat personale
•    I lindur me 13.09.1970 në Restelicë-Dragash
•    I martuar, 3 fëmijë

Arsimimi
•    Fakulteti ekonomik

Aktivitete dhe funksione të tanishme apo paraprake
•    2010-2014 deputet në Kuvendin e Kosovës
•    Biznes privat (tregti) prodhimi i produkteve ushqimore

Gjuhët tjera përveç gj.amtare
•    Shqip, Bulgare, Anglisht

Adresa
•    Prizren


Kontakti

 
Tel: +381 (0) 38 200 21 580

·        E-mail: hamza.balje@rks-gov.net

 
njoftim-per-diskutim-publik

KOSOVO IN UNESCO