Këshilltarët e Ministrit

IBRAHIM REGJEPI
Këshilltar i Lartë Politik i Ministrit
Tel: +381(0)38 200 215 68
Mob:049/160-961
E-mail:ibrahim.rexhepi@rks-gov.net;

FITORE AJETI - ZHUSHI
Këshilltare Politike e Ministrit
Tel:+381(0)38 200 215 68
Mob:044/656-788
E-mail:fitore.ajeti@rks-gov.net

LULZIM DEMOLLI
Shef i Kabinetit të Ministrit
Tel:+381(0)/38 200 215 52
Mob:049/676-767
E-mail:lulzim.demolli@rks-gov.net

SENADA ETEMI
Këshilltare e Politike e Ministrit
Tel: +381(0)38 200 215 68
Mob:049/488-911
E-mail: senada.etemi@rks-gov.net

Shkumbin Asllani
Këshilltar Ligjor i Ministrit
Tel: +381 (0) 38 200 215 52
Email: shkumbin.asllani@rks-gov.net
Biografia

KOSOVO IN UNESCO