Blerand Stavileci-Ministër i Zhvillimit EkonomikBlerand StavileciMinistër i Zhvillimit Ekonomik

Ditëlindja:
8 mars 1980

Vendlindja:

Prishtinë

Kualifikimi profesional dhe grada shkencore:

Magjistër Shkence i Menaxhmentit dhe Informatikës

Edukimi universitar dhe shkollor:
Universiteti “ILIRIA”
Gjimnazi Matematikor-Natyror “Xhevdet Doda”
Shkolla Fillore “Hasan Prishtina”, Prishtinë

Përvoja institucionale dhe politike:
- Ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (prill - dhjetor 2010)
- Ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (shkurt 2011 – dhjetor 2014)
- Këshilltar në Ministrinë e Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit në Qeverinë e Republikës së Kosovës (janar 2008 – mars 2010)
- Nënkryetar i Komitetit Drejtues të Observatoriumit të Transportit të Evropës Juglindore (SEETO), pranë Komisionit Evropian (qershor 2009 – mars 2010)
- Zëdhënës i Partisë Demokratike të Kosovës (që nga janari 2009)

Përvoja akademike:

Ligjërues i lëndëve mësimore të Menaxhmentit dhe Informatikës në Universitetin “ILIRIA”.
Komunikon me shkrim dhe me gojë në gjuhët angleze, franceze, italiane dhe serbokroate.
Ka kryer kursin intensiv të gjuhës dhe të civilizimit francez në Universitetin e Sorbonës.

 
 

KOSOVO IN UNESCO