Vende Pune

 

KËRKESË PËR PUNËSIM

KËRKESA PËR PUNËSIM ( rekrutim të brendshëm)

Aplikacioni për punësim - NREK19 Shtator 2018Ndërmarrja e Re Energjetike e Kosovës sh.a. (NREK): 1. Kryeshef Ekzekutiv 2. Zyrtari Kryesor Financiar dhe i Thesarit 3. Këshilltar i Përgjithshëm Ligjor/Sekretar i Ndërmarrjes 19 Shtator 2018Deklarata nën betim - NREK19 Shtator 2018NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Drejtor i Departamentit Ligjor24 Gusht 2018NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar i Lartë për Resurse Minerale Metalore dhe Bilanc14 Gusht 2018Konkurs per avancim - Drejtor i Departamentit Ligjor - 2018 3 Gusht 2018Trajnimi dhe Çertifikimi i Auditorëve të Energjisë - Trajnimi i Trajnerëve30 Korrik 2018Konkurs për avansim - Zyrtar i Lartë për Resurse minerale Metalore dhe Bilanc 26 Korrik 2018Njoftim për Kandidatin e Suksesshëm: Udhëheqës i Sektorit për Planifikim19 Korrik 2018Njoftim për kandidatin e suksesshëm: Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave19 Korrik 2018Njoftim për vazhdimin e afatit të konkursit: Udhëheqës i Sektorit për Planifikim; Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave 3 Korrik 2018Njoftim për kandidatin e suksesshëm22 Qershor 2018Udhëheqës i Sektorit për Planifikim - EZHE18 Qershor 2018Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave - Me afat (3 muaj me mundësi vazhdimi)18 Qershor 2018UKONKURS PER AVANCIM - dhëheqës i Divizionit të Resurseve Minerale dhe Bilanc 4 Qershor 2018NJOFTIM Mbi anulimin e Konkursit për Avancim4 Qershor 2018KONKURS PËR AVANCIM: "Udhëheqës i Sektorit për Planifikim"21 Maj 2018Konkurs: Kryesues i Bordit të Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE) 15 Maj 2018KËRKESA PËR PUNËSIM PËR KRYESUES BORDI - ZRRE15 Maj 2018Deklarata nën betim - ZRRE15 Maj 2018Lista kontrolluese e kritereve të aplikacionit për kryesues Bordi ZRrE15 Maj 2018

KOSOVO IN UNESCO