Vende Pune

 

KËRKESË PËR PUNËSIM

KËRKESA PËR PUNËSIM ( rekrutim të brendshëm)

Njoftim për vazhdimin e afatit të konkursit: Zyrtar i Lartë për Resurse minerale Energjetike, Jo-metalore dhe BilancKonkurs: Zyrtar i Lartë për Resurse minerale Energjetike, Jo-metalore dhe BilancAplikacioni për punësim - NREKNdërmarrja e Re Energjetike e Kosovës sh.a. (NREK): 1. Kryeshef Ekzekutiv 2. Zyrtari Kryesor Financiar dhe i Thesarit 3. Këshilltar i Përgjithshëm Ligjor/Sekretar i Ndërmarrjes Deklarata nën betim - NREKNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Drejtor i Departamentit LigjorNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar i Lartë për Resurse Minerale Metalore dhe BilancKonkurs per avancim - Drejtor i Departamentit Ligjor - 2018 Trajnimi dhe Çertifikimi i Auditorëve të Energjisë - Trajnimi i TrajnerëveKonkurs për avansim - Zyrtar i Lartë për Resurse minerale Metalore dhe Bilanc Njoftim për Kandidatin e Suksesshëm: Udhëheqës i Sektorit për PlanifikimNjoftim për kandidatin e suksesshëm: Zyrtar për Informim dhe Monitorim të MediaveNjoftim për vazhdimin e afatit të konkursit: Udhëheqës i Sektorit për Planifikim; Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave Njoftim për kandidatin e suksesshëmUdhëheqës i Sektorit për Planifikim - EZHEZyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave - Me afat (3 muaj me mundësi vazhdimi)UKONKURS PER AVANCIM - dhëheqës i Divizionit të Resurseve Minerale dhe Bilanc NJOFTIM Mbi anulimin e Konkursit për AvancimKONKURS PËR AVANCIM: "Udhëheqës i Sektorit për Planifikim"Konkurs: Kryesues i Bordit të Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE) KËRKESA PËR PUNËSIM PËR KRYESUES BORDI - ZRREDeklarata nën betim - ZRRELista kontrolluese e kritereve të aplikacionit për kryesues Bordi ZRrE

KOSOVO IN UNESCO