Gani Koci-Zamenik Ministra
Gani KociZamenik Ministra
Dan rođenja:
06/20/1958

Mesto rođenja: Skenderaj, Polac

Profesionalne kvalifikacije i naučne diplome:
Doktor pravnih nauka - Internacionalni univerzitet u Struji
Magistar pravnih nauka

Univerzitetsko i školsko obrazovanje:
Diplomirani pravnik, Pravni fakultet Univerziteta u Prištini

Visoka politehnička škola

Jezici: Albanski – materni jezik
Srpsko-hrvatski

Tekuče ili preliminarne aktivnosti i funkcije:
1981-1991: Politički zatvorenik.
1994-1998: član K. P. LDK
Član Skupštine Kosova 1992. godine
Član OVK od 1996. Godine, vojni satrešina u OVK - zona i brigada
Od 1999. član Demokratske stranke Kosova
Od 2000. do 2001. godine šef udruženja ratnih veterana
Parlamentarna skupština Republike Kosovo u 3 (tri) zakonodavne godine 2001-2011
Predsednik Odbora za budžet i finansije za zakonodavstvo 2007-2011
Od 2011. godine zamenik ministra ministarstva ekonomskog razvoja, koji trenutno poseduje.

Oženjen ima 4 (četvoro) dece: tri djevojčice i jedan dečak

Živi u Prištini.

KOSOVO IN UNESCO