Kontakt

ADRESA:
VLADA KOSOVA
MINISTARSTVO ZA EKONOMSKI RAZVOJ
TRG "ZAHIR PAJAZITI" BR.36
10000 PRIŠTINA, REPUBLIKA KOSOVA


KABINET MINISTRA
Tel: 038/200 215-00; 215-01
Email: egzona.gashi@rks-gov.net

KABINET ZAMENIK. MINISTAR
Tel: 038/200 215-80

KABINET ZAMENIK. MINISTAR
Tel: 038 / 200215-58

ODJELJENJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE, KOORDINACIJU POLITIKA I EKONOMSKI RAZVOJ
U.D. Direktor Odeljenja: Shkelzen Kuqi
E-mail: shkelzen.kuqi@rks-gov.net
Tel: 038/200 215-34

DEPARTMENT OF ENERGI
Direktor Departmana za energetiku, Luan Morina
E-mail: luan.morina@rks-gov.net
Tel: 038/200 215-09


DEPARTMAN RUDARSTVA
Direktor odeljenja za rudarstvo
E-mail: skender.sallahu@rks-gov.net
Tel: 038/200 215-13


ODELJENJE KOMUNIKACIJA I INFORMACIONO KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA
Direktor odeljenja, Agim Kukaj
E-mail: agim.kukaj@rks-gov.net
Tel: 038/200 215-86

PRAVNI SEKTOR
Odeljenje Direktor: Alban Collaku
E-mail: alban.collaku@rks-gov.net
Tel: 038/200 215-11

ODELJENJE ZA FINANSIJE I OPŠTE POSLOVE
Odeljenje Direktor Agim Taçi
E-mail: agim.thaci@rks-gov.net
Tel: 038/200 215-31

JEDINICA ZA POLITIKE I NADZOR JAVNIH PREDUZEÇA
Šef Jedinice: Shuqeri Musliu
E-mail: shuqeri.musliu@rks-gov.net
Tel: 038 / 200-215 59

GEOLOŠKI ZAVOD KOSOVA
Izvršni šefovi: Fidaim Sahiti
E-mail: fidaim.sahiti@rks-gov.net
Tel: 038/200 212 00

KOSOVSKA AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST
Izvršni šefovi: Bedri Dragusha
E-mail: bedri.dragusha@rks-gov.net
Tel: 038/200 215-55

PODELA NABAVKE
Rukovodilac Sektora: Selami Berisha
E-mail: selami.berisha@rks-gov.net
Tel: 038/200 215-32

ODELJENJE ZA JAVNO SAOPŠTAVANJE
Rukovodilac Sektora Naim Zeqiri
E-mail: naim.R.zeqiri@rks-gov.net;
             mzhe.informimi@gmail.com

Tel: 038/200 215-05

INSPEKTORAT ZA ENERGETIKU
Šef Inspektorata: Hysni Komoni
E-mail: hysni.komoni@rks-gov.net
Tel: 038 200 215/33

objava

KOSOVO IN UNESCO