Kontakt


Departament Pošte i Telekomunikacija i Informativne Tehnologije

Direktor Departmana: Agim Kukaj
Kontakt: 038/ 200 215 87
Email. agim.kukaj@rks-gov.net

KOSOVO IN UNESCO