Potpisan memorandum koji otvara put projektu prečišćavanja otpadnih voda u Prištini

 

Priština, 06.08.2020 - Ministar ekonomije i životne sredine, Blerim Kuçi, danas je zajedno sa VD direktora RKV “Priština”, Sokol Xhafa, potpisao Memorandum o razumevanju za projekat prečišćavanja otpadnih voda u Prištini.

 

Cilj ovog memoranduma je regulisanje dužnosti i odgovornosti strana potpisnica za punu i uspešnu implementaciju projekta za prečišćavanje otpadnih voda u Prištini i okolini.

 

Ovaj memorandum otvara put početku procedura za implementaciju projekta, jer pojašnjava nadležnosti između dve strane i osigurava obavezivanje sredstava od strane Ministarstva ekonomije i životne sredine.

 

“Potpisivanje ovog memoranduma je značajan za početak procedura za jedan tako važan projekat kao što je prečišćavanje otpadnih voda, takođe pokazuje i odlučnost u realizaciji obećanja koje smo dali međunarodnim partnerima koji su podržali ovaj projekat, a u ovom slučaju to je Francuska vlada”, rekao je Kuçi.

 

Ovaj memorandum je kao rezultat Međunarodnog sporazuma između Vlade Kosova i Francuske vlade za finansijsku saradnju. Ovom memorandumu je prethodio i Sporazum o implementaciji.

 

Sredstva projekta su utvrđena u skladu sa budžetskom podelom Zakona o budžetskim izdvajanjima za odgovarajuću fiskalnu godinu, gde od budžetskih izdvajanja Ministarstva ekonomije i životne sredine stavljena su na raspolaganju Regionalnoj kompaniji vodovoda “Priština”, a stavljanje sredstava na raspolaganje zahteva stalnu saradnju i interakciju strana, radi sprovođenja projekta za prečišćavanje otpadnih voda u celini.

KOSOVO IN UNESCO