Edhe 12 objekte publike bëhen me masa të efiçiencës së energjisë, investohen 2.3 milionë euro

KOSOVO IN UNESCO