Japan ce nastaviti da podržava i doprinosi Kosovu

 

Priština, 30.01.2020 - Direktor Odeljenja za evropske integracije, koordinaciju politike i ekonomski razvoj u Ministarstvu ekonomskog razvoja Leonita Shabani-Mullarama sastala se danas sa Reiko Hara, drugi sekretar u Sektoru za politiku i ekonomiju u Ambasadi Japana u Austriji.

 

Shabani-Mullarama zahvalila je državi Japan na njenom doprinosu u oblastima životne sredine, zdravlja i izgradnje ljudskih kapaciteta.

 

Takođe gđa. Hara je izrazila zahvalnost na gostoprimstvu i naglasila da će država Japan nastaviti da podržava i doprinosi u različitim ekonomskim i socijalnim oblastima.

 

Na sastanku se razgovaralo o ekonomskoj situaciji na Kosovu i mogućnostima saradnje Kosova i Japana, kao i potencijalu Kosova da privuče direktne strane investicije iz Japana. Energija, sektor informacione tehnologije i proizvodnja su japanski investitori smatrani područjima sa najviše potencijala.

 

Zajednička je procena da su povodom otvaranja japanske ambasade na Kosovu stvoreni preduslovi za intenziviranje bilateralne ekonomske saradnje.

 

Na sastanku je rečeno da je potpisivanje međudržavnih sporazuma u oblasti zaštite ulaganja i oporezivanja preduslov za produbljivanje ekonomske saradnje.

KOSOVO IN UNESCO