Katastarska agencija Kosova i Državna vlast za geoprostorne informacije Albanije potpisuju dva sporazuma

 

Priština, 23.10.2020 - Uz učešće zamenika ministra MEZŽS, Burbuqe Bakija-Deva, u Tirani su potpisana dva sporazuma između Katastarske agencije Kosova i Državne vlasti za geoprostorne informacije Republike Albanije.

 

Uz podršku MEZŽS tokom radnog sastanka, između izvršnog direktora AKO-a Avni Ahmeti i direktora ASIG-a g. Lorenc Çala je u pratnji svojih profesionalnih saradnika, pored predstavljanja aktivnosti, projekata i izazova svojih institucija, potpisali su dva sporazuma, odnosno Sporazum o saradnji i Sporazum o razmeni podataka iz stalnih geodetskih mreža KOPOS i ALBCORS, odnosno korišćenje stalnih mrežnih tačaka Republike Kosovo (KOPOS) od strane Republike Albanije i korišćenje stalnih mrežnih tačaka Republike Albanije (ALBCORS) od strane Republike Kosovo.

KOSOVO IN UNESCO