Kosovska mreža za istraživanje i obrazovanje se oblikuje

 

Priština, 27.10.2020 - U Ministarstvu ekonomije i životne sredine (MŽS) danas je formirana Kosovska mreža za istraživanje i obrazovanje, putem memoranduma o razumevanju sa visokoškolskim institucijama.

 

Predstavnici 20 univerziteta i koledža potpisali su memorandum zajedno sa ministrom Blerim Kuçj, opisujući ovo kao važan događaj u međusobnoj povezanosti obrazovanja i tehnologije.

 

Ministar Blerim Kuçi naglasio je da je svrha ovog memoranduma da promoviše ekonomski razvoj i poveća zaposlenost uključivanjem informacione i komunikacione tehnologije, posebno pristupa tehnologiji i resursima znanja za studente i profesore svih koledža i univerziteta na Kosovu.

 

„Potpisivanjem ovog memoranduma osećam zadovoljstvo jer je Kosovu omogućen pristup međunarodnoj mreži kako bi se studentima i profesorima omogućio pristup sličnim mrežama koje postoje u svetu. Ovo je inovacija, dodatna prilika koju moramo da iskoristimo i danas sa vama potpisujemo memorandum o razumevanju “, rekao je Kuçi.

 

Dok je Fjolla Restelica-Ahmeti, koordinator projekta za digitalnu ekonomiju na Kosovu - projekta „KODE“, naglasila da kroz ovaj projekat ima za cilj finansiranje svih aktivnosti koje će pomoći Kosovu u digitalnoj transformaciji zemlje.

 

„Samo Kosovo u regionu još uvek nije stvorilo ovu mrežu i da je više nego neophodno da kroz ovu mrežu u početku ponudimo saradnju između naših univerziteta, kao i povezivanje naših univerziteta sa najvećom evropskom mrežom za istraživanje i naučno istraživanje u Evropi “, rekla je.

 

Ova mreža pretendira da želi da postigne razvoj istraživačke zajednice, pružajući joj zajednicu pristup različitim digitalnim resursima, kao što su: pristup savremenoj infrastrukturi informacione tehnologije, raznim digitalnim uslugama, pristup literaturi, kao i da pruža saradnju u između obrazovnih institucija na i izvan Kosova.

KOSOVO IN UNESCO