Lluka: Inovacioni park centar regionalne saradnje

Priština, 25.05.2019 - Pod organizacijom Ministarstva ekonomskog razvoja, na Kosovu boravi  delegacija Regionalnih ekonomskih komora.

Delegacija u sastavu Privrednih komora Zapadnog Balkana boravila je danas u Parku za inovacije i obuku u Prizrenu, gdje su razmatrane mogućnosti za unapređenje regionalne saradnje.

Ministar ekonomskog razvoja, Valdrin Lluka, rekao je da razmatramo mogućnosti da ovaj park postane regionalni park i da bude primjer drugim industrijama.

„Nije slučajno da smo u Prizrenu multi-etničkom gradu. Naš cilj je da pažljivo sagledamo infrastrukturu ovog centra koji je prebačen u menadžment i GIZ-a, I da imamo regionalni park koji donosi različite investicije. Naša ideja je da kroz ovaj projekat promovišemo regionalnu saradnju da bi svi zainteresovani bili ovde i ovaj model će se koristiti iu budućnosti. Predviđene industrije će poslužiti kao modeli za sve ostale industrije.

Domaćin ove organizacije, predsednik Privredne komore Kosova (PKK), Berat Rukići je rekao da će ulaganja unaprediti zemlju i dobrobit građana.

"Danas smo zajedno sa šefovima komora zapadnog Balkana koji djeluju na Investicionom forumu Zapadnog Balkana. Takve investicije mogu pomeriti napredak u našoj dobrobiti, stvaranju radnih mesta, i izvozu, itd. “.

S druge strane, predsednik Privredne komore Srbije Marko Cadez rekao je da će pokušati da privuku kompanije da investiraju na Kosovu.

"Sreli smo se u Beogradu i mnogo smo razgovarali o tome kako prevazići prepreke i fokusirati se na budućnost. Mi ćemo dovesti najveće kompanije iz regiona da razgovaramo o tome kako možemo podržati ovu zemlju da napiše našu sudbinu kreativne inovacije i novih tehnologija".

Nikoqiri i këtij organizimi, Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës (OEK), Berat Rukiqi tha se investimet do çojnë përpara vendin dhe mirëqenien e qytetarëve.

 David Oberhuber, direktor GIZ-a na Kosovu, koji upravlja ovim parkom, rekao je da će do sredine godine početi zahtevi za kompanije koje žele da investiraju u ovaj centar.

"Nećemo biti uspešni ako ne krenemo od biznisa u regionu. Mi smo je preuzeli od nemačkih vojnika i za sada samo održavamo objekat. Od sredine godine očekujemo da objavimo prvi poziv za aplikacije. Imamo  veliki broj kompanija koje su pokazale interes. Nakon aplikacija ćemo se osvrnuti na kompanije koje dolaze iz različitih oblasti".

Na kraju, delegacija je obišla sredinu Inovacionog parka i obuke kako bi se pobliže upoznala sa infrastrukturom i mogućnostima koje nudi ovaj park.

KOSOVO IN UNESCO