MER ima za cilj stvaranje povoljne klime za razvoj lokalnog biznisa

Priština, 21.09.2017  - Poboljšanje životne sredine za lokalni biznis i rešavanje svih zabrinutosti koje će biti pitanja kojima će MER rešavati prioritetom, izjavio je ministar ekonomskog razvoja Valdrin Lluka tokom odvojenih sastanaka koje je danas održao sa šefom Privredne komore Kosova, Safet Gerxhaliu, direktorom Kosovskog Odbora za trgovinu, Skender Krasniqi i koordinatoemr Poslovnog foruma u Prizrenu, Levent Bush.

Ovom prilikom, ministar Lluka je osigurao rukovodioce PKK-a, KOT-a i PFP-a da će se nastaviti bliska saradnja MER-a sa privrednim komorama i poslovnim forumima, kako bi poslovanje bilo aktivno u kreiranju politike, promociji i stvaranju prikladne  sredine za razvoj.

Dalje, ministar Lluka najavio je šefove dva komora sa projektima MER, posebno onim u strateškim sektorima, poput energetike i rudarstva, koji su ocijenjeni, naglašavajući da bi sektor trebao biti promotor održivog ekonomskog razvoja u zemlji.

Šef PKK-a, Safet Gerxhaliu je nagovestio potrebu za razmatranjem ugovornih uslova u vezi sa projektom TE Kosova e Re, koji se procenjuje meÄ‘u najvećim stranim direktnim investicijama koje će uticati na ekonomski razvoj.

U meÄ‘uvremenu, tokom sastanka sa organizatorima Biznis foruma u Prizrenu razgovarano je o organizaciji IV MeÄ‘unarodnog sajma u Prizrenu, gde će biti održani B2B poslovni susreti radi postizanja bilateralnih sporazuma za zajedničke projekte.
     
Sa svoje strane, šefovi PKK, KOT i PFP čestitali su ministru Lluki zbog njegovog izbora na funkciju ministra MER-a, pružajući mu potpunu podršku na svom putu ka ekonomskom razvoju zemlje.

KOSOVO IN UNESCO