Ministar Lluka inaugurira Eknomsku komoru Kosovo Švicarska

Priština, 16.05.2019 - Ministar ekonomskog razvoja, Valdrin Lluka, boravi u državi Švicarska, gdje je zajedno sa ministrom ekonomije Švicarske, Guy Parmel, zamenikom premijera Enver Hoxhaj i zamenikom ministra Rejhan Vuniqi, inagurirali su  Privrednu komoru Kosovo Švicarska.

Privredna komora Kosovo Švajcarska, je prvenstveno usmerena na dovođenje investitora iz ove zemlje na Kosovo, i obrnuto, kroz blisku saradnju sa dijasporom.

Ministar Lluka se tokom inauguralnog govora zahvalio učesnicima na inicijativi i izrazio spremnost za saradnju, ističući prednosti koje Kosovo ima u odnosu na druge evropske zemlje.

On se obratio dijaspori tražeći od njih da svoja ulaganja orjentišu ka  nekretninama u proizvodnji i uslugama, budući da to ima dugoročan pozitivan efekat na domaću ekonomiju uzimanjući primer investicije u Gnjilane od strane biznismena Fehmi Fetahu sa projektom Vali Ranch Resort & Kongresni centar sa desetinama zaposlenih.

Takođe, ministar Lluka je istakao da je Švajcarska jedna od tri glavne zemlje koje su investirale na Kosovu, kao donacijama pa i direktnim investicijama, što pokazuje da su odnosi između dve zemlje odlični i da će takve inicijative ojačati ovaj izveštaj i dalje.

Ministar, Valdrin Lluka, održao je različite sastanke sa učesnicima koji su bili na ovom događaju, gde će uskoro doći delegacije iz Švajcarske na Kosovo, kako bi se detaljnije upoznale sa potencijalima koje nudi Kosovo.

KOSOVO IN UNESCO