Ministar Lluka otvara konferenciju " odgovorno dovođenje poslovanja u rudarstvu"

 

Priština, 22.01.2020 - U uvodnom govoru konferencije, ministar Lluka je pokazao šta je postignuto u ovom sektoru dok je bio ministar ekonomskog razvoja.

 

„Posle više od jedne decenije, otvorena su područja od posebnog interesa za strateška ulaganja. Tokom ovog perioda stvorili smo pravni i regulatorni okvir za ulaganja u rudarski sektor. “, rekao je Lluka.

 

Takođe je rekao da kao ministar nadležan za rudarski sektor, u ime Vlade Republike Kosovo, sa kanadskom vladom 2018. godine potpisao sam sporazum o zaštiti kanadskih investicija na Kosovu i obrnuto, čiji je rezultat primena kompanije iz Kanade za sticanje statusa strateškog investitora za investiranje u ovom sektoru.

 

Na kraju se zahvalio organizatorima konferencije, rekavši da su ovakve organizacije važan korak u razvoju rudarskog sektora.

KOSOVO IN UNESCO