Ministar Lluka potpisuje sporazum o digitalizaciji poslovanja lokalnih kompanija

 

Priština, 22.01.2020 - Ministar ekonomskog razvoja, g. Valdrin Lluka i šef kancelarije Austrijske razvojne agencije (ADA) na Kosovu, g. Gunther Zimmer, potpisali sporazum o saradnji između Vlade Kosova i vlade Austrije, nazvan "Pristup tržištu i usluge digitalizacije preduzeća za kompanije na Kosovu - ACCESS", koji ima za cilj smanjenje siromaštva na Kosovu.

 

Ovaj sporazum sadrži niz ublažavajućih intervencija, suočeni sa sistemskim ograničenjima tržišta koje sprečavaju smanjenje siromaštva na Kosovu. Intervencije su skrojene da podstiču sistemske promene u ponašanju, veštinama i odnosima ključnih aktera tržišnog sistema i donose koristi ljudima koji žive u siromaštvu. Kao rezultat ovog projekta stvoriće se ili održavaće se 150 radnih mesta, od kojih će do 4 800 kompanija iz privatnog sektora, njihovi zaposleni i šire (i siromašnije) stanovništvo na Kosovu imati koristi od projektnih aktivnosti.

 

Ministar Luka rekao je da će ovaj projekat omogućiti primenu najboljih austrijskih praksi razvoja privatnog sektora.

 

„Ovaj projekat je i svedok bliske saradnje austrijske vlade i Vlade Kosova u oblasti razvoja privatnog sektora. Austrijska razvojna agencija uvek je bila spremna da pomogne Kosovu primenom najboljih austrijskih razvojnih praksi na Kosovu “, rekao je.

 

U međuvremenu, Zimmer Gunther, šef kancelarije ADA na Kosovu, rekao je da kroz ovaj projekat nastavljamo da podržavamo razvoj privatnog sektora na Kosovu u borbi protiv siromaštva.

 

„Austrijska razvojna agencija (ADA) kroz projekat ACCESS nastavlja podršku razvoju privatnog sektora na Kosovu sa ciljem daljeg jačanja privatnih preduzeća i borbe protiv siromaštva. Pored projekata u ruralnom razvoju, visokog obrazovanja, podsticanja stranih investicija, jačanja privatnog sektora itd. ADA, kroz projekat ACCESS i u saradnji sa Vladom Republike Kosovo, ostaje posvećena jačanju privatnog sektora na Kosovu kroz oblast digitalizacije. Cilj projekta je, između ostalog, da doprinese omogućavanju kosovskih mikro, malih i srednjih preduzeća da se suoće sa izazovima ere digitalizacije. Potpisivanje sporazuma sa MER-om dokaz je posvećenosti kosovskih institucija tom zajedničkom cilju ", saopštila je Austrijska razvojna agencija.

KOSOVO IN UNESCO