Ministar Lluka sastao se sa investitorem i milijarderom Mohamed Al Barwani

Priština, 19.06.2019 - Ministar ekonomskog razvoja, Valdrin Lluka, sastao se sa osnivačem BM Holding, g. Muhamed Al Barwani, koji je bio zainteresovan za ulaganje u rudarski sektor Kosova. G. Al Barvani je jedan od 50 najbogatijih ljudi u arapskom svetu i poseduje mnoge poslove u rudarskom sektoru, proizvodnju i preradi nafte i gasa i proizvodnju jahti.

Lluka je dočekao g. Al Barwani ga je na sastanku obavestio o mogućnostima ulaganja u rudarski sektor naše zemlje, pokazujući da je Kosovo veoma bogato olovom, cinkom, hromom, boksitom i niklom. Takođe, g. Al Barwani, predstavljeno je 11 oblasti od posebnog interesa i Rudnik Trepča.

"Rudnik Trepča ima 88 različitih minerala i najbogatiji je rudnik u Evropi sa olovom i cinkom. Na kraju, ovo preduzeće je prošlo kao akcionarsko društvo i sada je otvoreno za strana ulaganja. Sa investicijama u tehnologiju, još više sredstava ovog rudnika moglo bi se iskoristiti. “, dodao je Luka, između ostalog.

Muhamed Al Barwani je takođe bio zainteresovan za sektor informacionih tehnologija, gde je Lluka rekao  da je Kosovo jedna od vodećih evropskih zemalja u korišćenju interneta gde 95% domova ima internet velike brzine i to kroz projekat Digitalne ekonomije. finansirane od strane Svetske banke, nakon tri godine, Kosovo će pokriti celu svoju teritoriju optičkim vlaknom.

Muhammad Al Barvani je rekao da ću uskoro ponovo posetiti Kosovo kako bih uskoro vidio potencijale koje nudi rudarski sektor zemlje.

Na kraju, ministar Lluka poklonio je g. Al Barwani, knjigu kristala i minerala Kosova, kao podsetnik na posetu Kosovu.

KOSOVO IN UNESCO