Ministar Lluka u poseti rudarima Trepče

Priština, 09.01.2019. - Ministar ekonomskog razvoja, Valdrin Lluka, u pratnji gradonačelnika Mitrovice, Agim Bahtiri, danas je posetio rudare Trepče koji su ušli u štrajk.

Tokom sastanka sa Sindikatom Trepča i Udruženjem štrajkača, ministar Lluka ih je informisao o svim fazama procesa registracije "Trepče AD", informišući ih da su na prvim sednicama Skupštine Kosova posle zimske pauze, koji se očekuje da će se održati krajem januara, eventualno početkom februara, novi Statut Trepče će se proslediti na usvajanje u Skupštini Kosova.

Usvajanje novog Statuta Trepče bi otvorilo put za registraciju preduzeća kao novo preduzeće "Trepča AD", proces koji će biti završen odmah nakon usvajanja Statuta od strane Skupštine Republike Kosova.

Registracija kao novo preduzeće "Trepča AD" otvara mogućnost za konsolidaciju menadžmenta, nova ulaganja u preduzeće, povećanje proizvodnje, stvaranje boljih uslova za rad itd.

Što se tiče zahteva rudara za povećanje plata za 20% i otpuštanja Upravnog odbora i Uprave preduzeća (zahtjevi koji su danas stigli od Strajkačkog veća i Sindikata Trepca), ministar Lluka je trazio od rudara da imaju razumevanje i da čekaju registraciju preduzeća i njenu pravilnu konsolidaciju, i da se uključe u povećanje proizvodnih kapaciteta kako bi preduzeće bilo profitabilno, a zatim da se vidi mogućnost ostvarivanja zahteva za povećanje plata od strane menadžmenta preduzeća koji zajedno sa Upravnim odborom su odgovorni za ovu odluku.

Objašnjavajući trenutnu situaciju, ministar je objasnio da Vlada ne može povećati plate za rudare sa porezima građana Republike Kosovo, jer trenutno preduzeće nema finansijsku održivost i nije profitabilna.

Ministar Lluka obećao je rudarima da će tokom 2019. godine razvoj Trepče AD biti prioritet odeljenja koje vodi, tako da će Trepča biti jedan od ključnih učesnika u ekonomskom razvoju zemlje.

KOSOVO IN UNESCO