Objašnjenje o ostavci bivšeg menadžera Trepče

Priština-  12.03. 2018 - Najpre dozvolite nam da objasnimo javnosti da je mandat direktora Trepče a.d. završena je 5. februara 2018. godine, pa je, bilo koje pismo "ostavka", je tendenciozna, ne iskrena i ne stvara pravne posledice.

Ministarstvo ekonomskog razvoja je obavezna poštovati rokove i zakonske odredbe za sve lidere bilo kojeg javnog preduzeća, odnosno i za bivšeg menadžera Trepče a.d.  G.  Ahmet Tmava.

Takođe, želimo da naglasimo da je od prijema mandata ministar Lluka u septembru 2017. godine bio angažovan sa svim kapacitetima i prioritetno se bavio pitanjima vezanih za funkcionisanje i administraciju Trepče AD. kao rezultat toga smo u završnoj fazi izbora članova Nadzornog odbora, koji su jedini sa isključivom nadležnošću za izbor rukovodećeg osoblja, kao i za donošenje strateških odluka iu interesu preduzeća.

Ministar Lluka je 28. februara 2018. godine primio zahtev od strane bivšeg direktora Trepče AD. G. Ahmet Tmava, za pristup u banku, koju je odbio, s obzirom da tužba kao takva je nezakonita i podneta od bivšeg menadžera kojem je istakao svoj mandat.

S tim u vezi, uzimajući u obzir interes zaposlenih i generalno, poslovanje preduzeća zatražio je da ovlašćenje za rad sa novcem kompanije bude preneto nadležnim licima, u skladu sa važećim zakonskim aktima, kao i dosadašnjom praksom.

Navodi o uplitanju bilo koje vrste su neosnovani i jasno imaju za cilj pogrešno predstavljanje javnom mnjenju i nad svima opravdanje jednostranih postupaka bivšeg direktora g. Tmava, koji bez ikakvog prethodnog obaveštavanja akcionara (u ovom slučaju Ministarstva ekonomskog razvoja) odlučuje da učestvuje u aktivnostima koje podrazumevaju finansijske troškove za preduzeće a koje su u suprotnosti sa važećim zakonskim odredbama.

KOSOVO IN UNESCO