Održan je sastanak među-institucionalne koordinacione grupe za praćenje sprovođenja energetske strategije

Priština, 05.06.2019.- U cilju praćenja sprovođenja Energetske strategije Republike Kosovo 2017-2026, održan je sastanak među-institucionalne koordinacione grupe kako bi se obezbedilo redovno praćenje sprovođenja energetske strategije. Osnivanje ovog nadzornog organa zasniva se na zahteve iz Administrativnog uputstva br. 07/2018 i Priručnika za planiranje, izradu i praćenje strateških dokumenata i njihovih akcionih planova.

Ova grupa za praćenje uključuje predstavnike entiteta uključenih u sprovođenju strateških ciljeva energetskog sektora, uključujući i predstavnika civilnog društva.

Na današnjem sastanku je diskutovano o nacrtu Izveštaja o napretku sprovođenja strategije za 2018. godinu pripremljen od MER. Sugestije i komentari članova grupe za praćenje biće obuhvaćeni u konačnom izveštaju o napretku sprovođenja energetske strategije za 2018. godinu.

KOSOVO IN UNESCO