Održan je treći sastanak Radne grupe za izradu nacrta PCP 2021-2030

Priština, 23.05.2019 - U okviru obaveza za izradu Nacionalnog plana za energiju i klimu (NPEK) 2021-2030, održan je treći sastanak Radne grupe o izradi nacrta NPEK 2021-2030.

Ovaj plan se zasniva na Preporuci Saveta ministara Energetske zajednice usvojenoj u januaru 2018. godine i zasnovana je na 5 dimenzija: energetska bezbednost, unutrašnje energetsko tržište, energetska efikasnost, dekarbonizacija, istraživanje, inovacije i konkurencija.

Sastanak je otvorio predsjedavajući Radne grupe za izradu NPRK 2021-2030 Sabit Gashi, koji je generalno informisao učesnike o trenutnom radu tematskih grupa.

U nastavku sastanka, ekspert Nicolas Brizard, koji se bavio izradom projekcija i energetskih potreba za period 2021-2030, dao je kratku prezentaciju svog rada na energetskim projekcijama i zahtevima energjie do 2030. godine.

Predsednici tematskih grupa predstavili rad svojih grupa. Sve tematske grupe su održale radne sastanke, imale su komunikacije i počele da sastavljaju poglavlje o trenutnoj situaciji.

Dogovoreno je da će na narednom sastanku Radne grupe, koji će se održati u junu, šefovi tematskih grupa intenzivirati rad unutar svojih grupa kako bi na sljedećem sastanku sve grupe završile poglavlje, u vezi sa trenutnom situacijom i početi sa izradom drugih poglavlja. Osnova za izradu nacrta je Uredba o upravljanju energetskom unijom 2018/1999.

KOSOVO IN UNESCO