Nakon posvećenosti ministra Valdrin Lluka za razmatranje pitanja cevi je odobren projekat "razmeštanje azbestnih cevi" za RKV "Đakovica" d.d.

Priština, 08.08.2018. - Nakon obećanja ministra ekonomskog razvoja Valdrina Lluka za razmatranje pitanja tretmana azbestnih cevi u Regionalnom vodovodnom preduzeću "Đakovica" d.d.., usvojen je konkretni projekat "Razmeštanje azbestnih cijevi".

Ovaj projekat je odobren od strane Nacionalnog investicionog veća održanog 13.07.2018.godine za finansiranje kroz soft Loan program - meko zaduživanje sa mađarskim vlastima, odnosno vrstu finansiranja u okviru državnog ugovora o zaduživanju po Zakonu o javnom dugu.

Štaviše, Vlada Kosova regulisala je finansijsku saradnju sa mađarskim vlastima kroz Zakon br. 05 / L-153 o ratifikaciji Sporazuma između Vlade Republike Kosovo i Vlade Mađarske za uspostavljanje Okvirnog programa finansijske saradnje potpisan decembra 2016.

Ovim sporazumom predviđeni su konkretni koraci implementacije gde nedostatak podrške ministra Valdrina Lluka nastaviće i dalje.

KOSOVO IN UNESCO