Potpisan je sporazum o restrukturiranju konsultantskih usluga Telekoma Kosova

Priština, 22.06.2019 - Na inicijativu ministra ekonomskog razvoja Valdrin Lluka, danas je potpisan sporazum između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBOR) i Telekoma Kosova.

Sporazum se bavi pružanjem konsultativnih usluga preko savetnika koji će biti izabrani u cilju pružanja saveta o restrukturiranju Telekoma Kosova, što može stvoriti put za njegovu privatizaciju.

U teškom operativnom stanju, Upravni odbor je u maju prošle godine doneo odluku o otvaranju faze restrukturiranja kompanije uz implementaciju investicionog plana.

"U saradnji sa Upravnim odborom, kao ministar nadležan za javna preduzeća, zatražio sam od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBOR) da pruži tehničku pomoć (u vidu grantova) savetnicima koji savetuju ministarstvo o restrukturiranju i repozicioniranju preduzeća. U zahtevu sam naglasio činjenicu da Vlada Kosova, na osnovu svog vladinog plana, predviđa privatizaciju ovog preduzeća. Takođe sam jasno stavio do znanja da je pre svake  odluke o privatizaciji, poboljšanje performansi preduzeća i prakse u njoj su prioritet i da će prethoditi bilo kom drugom procesu ”, rekao je ministar Lluka nakon potpisivanja sporazuma između EB0R-a i Telekoma.

Ministar Lluka se zahvalio EBOR-u koji je pozitivno odgovorio na zahtev Vlade Kosova za prihvatanje pomoći u smislu nabavke za pružanje tehničke pomoći savetnicima u fazi restrukturiranja, kao i ponudu spoljnih konsultanata koji pružaju podršku njihovom ekspertizom u izradi putokaza za privatizaciju koja će odrediti korake koje Vlada Kosova treba da preduzme kako bi privatizovala Telekom Kosova.

KOSOVO IN UNESCO