Valdrin Lluka: Kosovski program za digitalnu ekonomiju, važan sektor za razvoj zemlje

Priština, 12.10.2018 - "Informacione i komunikacione tehnologije (IKT) imaju posebnu ulogu u razvoju konkurentne ekonomije zasnovane na znanju i inovacijama. Ova tehnologija omogućava obezbeđivanje višeg kvaliteta života građana, olakšava lakoću i efikasnost radnih procesa, a pored toga poboljšava efikasnost u transformaciju upravljanja ".

Ove komentare Ministar ekonomskog razvoja Valdrin Lluka rekao je na otvaranju sedmog izdanja KosICT-a, na kojem su prisustvovali ministar za inovacije Besim Beqaj, predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj i predstavnici stranih ambasada na Kosovu.

Ministar Lluka je upoznao učesnike o koracima koje je preduzelo Ministarstvo, kao što je slučaj sa carinskim i fiskalnim olakšicama koji su napravljeni sa posebnim fokusom za ovaj sektor, ali i konkretnim koracima za razvoj širokopojasne infrastrukture širom Kosova, poboljšavajući digitalne mogućnosti za digitalizaciju kosovske ekonomije.

Takođe, Lluka je rekao da su napredovali u širenju mobilnog širokopojasnog pristupa, kao što su usluge novih tehnologija kao 3G, 4G / LTE. Dok je opseg pristupa Internetu na Kosovu premašio 90%.

Takođe, ministar MER-a je govorio io aktuelnim projektima poput Programa digitalne ekonomije na Kosovu (CODE), proširenju širokopojasne telekomunikacione infrastrukture u nepokrivenim područjima, kao i o podršci Evropske komisije kroz IPA fondove II (3 miliona evra), koji ima za cilj razvijanje ljudskih kapaciteta za digitalnu ekonomiju i podršku digitalnim preduzećima. Ovaj projekat biće implementiran od 2019. do 2021.

Ministar Lluka je obećao da podrška ministarstva koju on vodi neće nedostajati i da će Ministarstvo pružiti posebnu pažnju na informaciono-komunikacione tehnologije (ICT).

KOSOVO IN UNESCO