Zapošljavanje

APLIKACIJA ZA ZAPOSLENJE

APLIKACIJA ZA ZAPOSLENJE (Interna regrutovanje)


Konkurs za Avansiranje: Direktor Departmana za Evropske Integracije i Koordinaciju politikaKontrolni list kriterijuma aplikacije 2017 - RUEAPLIKACIJA ZA ZAPOSLENJE - RUEDEKLARACIJA POD ZAKLETVOM 2017 - za RUEKONKURS za (2) Clana u Odboru Regulatornog ureda za energijuPONISTAVA se konkurs za dva (2) člana u Odboru Regulatornog ureda za energijuKonkurs: Ekzekutivni Asistent - Kancelarija generalnog sekretara O B A V E S T E N J E O ukidanja Konkursa za regrutiranja za pozicijuOglas za Zapošljavanje: Rukovodilac Divizije za bazu podataka i promocije Oaveštenje za produzavanje roka za prijave - Rukovodioc Divizije za rudarsku politiku - EZHE/060Oglas za Zapošljavanje - Visoki zvaničnik za budžet i financijeKonkurs: Rukovodioc Divizije za rudarsku politiku KONKURS ZA AVANSIRANJE - Visoki zvaničnik za planiranje i projekte Konkurs - Rukovodioc sektora geofizike inžinjerskogeologije - ST/120 KONKURS ZA AVANSIRANJE - Rukovodioc Divizije za rudarsku politikuNJOFTIM PËR VAZHDIMIN E AFATIT TË KONKURSITKonkurs: Rukovodilac Divizije za bazu podataka i promocije Obavestenje o ukidanja Konkursa za Unapredenje za poziciju: Rukovodilac Divizije za bazu podataka i promocije Konkurs za Avansiranje: Viši zvaničnik energetskih sistema Konkurs za Avansiranje: Rukovodilac Divizije za budžet i finansijekonkurs za avansiranje: Rukovodilac Divizije za bazu podataka i promocije Konkurs za Avansiranje - Direkcija za Geoinformacije i GeotehnikuKonkurs Za Avansiranje - Zvaničnik kadrovske službe Obaveštenje za Produzavanje Roka za PrijaveKontrolni list kriterijuma aplikacije - RUEKonkurs za člana u Odboru Regulatornog ureda za energiju - Glavne Duznosti Odbor RegulatoraZAPOŠLJAVANJE PRIJAVA za član Upravnog odbora - RUEObaveštenje za produzavanje roka za prijave

KOSOVO IN UNESCO