Kontakt

ADRESA:
VLADA KOSOVA
MINISTARSTVO ZA EKONOMIJE I ŽIVOTNE SREDINE
TRG "ZAHIR PAJAZITI" BR.36
10000 PRIŠTINA, REPUBLIKA KOSOVAKABINET MINISTRA BLERIM KUÇI
Email:
diella.sallauka@rks-gov.net

            arberesha.hetemaj@rks-gov.net

Tel: +383 (38) 200 215-00
                                       01ZAMENIK MINISTRA:

Muharrem Sfarqa - zamenik ministra
Flamur Istrefi - Administrativni pomoćnik zamenika ministra
Email: flamur.istrefi@rks-gov.net


Burbuqe Bakija - Deva- zamenik ministra
Ariana Sahatqija - Administrativni pomoćnik zamenika ministra
Email: ariana.sahatkija@rks-gov.net


Rexhep Kadriu - zamenik ministra
Dafina Deva - Administrativni pomoćnik zamenika ministra
Email: dafina.deva@rks-gov.net


Muharrem Nitaj-
zamenik ministra
Fatime Lika - Administrativni pomoćnik zamenika ministra

 
Ergin Bunjaku- zamenik ministra
Ajshe Maxhuni -Administrativni pomoćnik zamenika ministra


GENERALNOG SEKRETARA


Fatos Qerimi
Tel: +381 (38) 200215/35
        +381 (38) 200215/03
E-mail: fatos.qerimi@rks-gov.net


ODJELJENJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE, KOORDINACIJU POLITIKA I EKONOMSKI RAZVOJ
Direktor Odeljenja: Leonita Shabani - Mullarama
E-mail: leonita.shabani@rks-gov.net
Tel:
+383 (38) 200 215-94

DEPARTMENT OF ENERGI
Direktor Departmana: Luan Morina
E-mail: luan.morina@rks-gov.net
Tel:
+383 (38) 200 215-09

DEPARTMAN RUDARSTVA
Direktor Departmana: Skender Sallahi
E-mail: skender.sallahi@rks-gov.net
Tel:
+383 (38) 200 215-13

ODELJENJE KOMUNIKACIJA I INFORMACIONO KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA
Direktor odeljenja: Agim Kukaj
E-mail: agim.kukaj@rks-gov.net
Tel:
+383 (38) 200 215-86

PRAVNI SEKTOR
Odeljenje Direktor: Naim Zeqiri
E-mail: naim.R.zeqiri@rks-gov.net
Tel:
+383 (38) 200 215-11

ODELJENJE ZA FINANSIJE I OPŠTE POSLOVE
Odeljenje Direktor: Agim Thaçi
E-mail: agim.thaci@rks-gov.net
Tel:
+383 (38) 200 215-31

JEDINICA ZA POLITIKE I NADZOR JAVNIH PREDUZEÇA

Tel: +383 (38) 200-215 59


GEOLOŠKI ZAVOD KOSOVA
Izvršni šefovi: Fidaim Sahiti
E-mail: fidaim.sahiti@rks-gov.net
Tel:
+383 (38) 200 212 00

KOSOVSKA AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST
Izvršni šefovi: Arsim Kuliqi
E-mail: arsim.kuliqi@rks-gov.net
Tel:
+383 (38) 200 215-55

PODELA NABAVKE
Rukovodilac Sektora: Selami Berisha
E-mail: selami.berisha@rks-gov.net
Tel:
+383 (38) 200 215-32

ODELJENJE ZA JAVNO SAOPŠTAVANJE
Rukovodilac Sektora: Diana Gjonbalaj
E-mail: diana.gjonbalaj@rks-gov.net
mea.info@rks-gov.net

Tel:
+383 (38) 200 215-05

INSPEKTORAT ZA ENERGETIKU
Šef Inspektorata: Hysni Komoni
E-mail: hysni.komoni@rks-gov.net
Tel:
+383 (38) 200 215/33

KOSOVO IN UNESCO