MEŽS i Univerzitet u Prištini potpisali su Memorandum o saradnji u oblasti naučnog istraživanja za zaštitu životne sredine i projekte zaštite životne sredine

 

Priština, 16.11.2020 – Zarad saradnje između Univerziteta u Prištini „Hasan Priština“, posebno Fakulteta za poljoprivredu i veterinu i Ministarstva ekonomije i životne sredine, ministar ekonomije i životne sredine, Blerim Kuçi i rektor Univerziteta u Prištini „Hasan Priština“, Naser Sahiti, potpisali su danas Memorandum o saradnji.

 

Institucije odgovorne za sprovođenje ovog Memoranduma koordinisaće aktivnosti na afirmaciji aktuelnih pitanja zaštite životne sredine i faune, zaštite prirode, naučne ekspertize i istraživanja za projekte zaštite životne sredine. Ovom prilikom, ministar Kuçi je izjavio da je svrha ovog Memoranduma stvaranje saradnje između Univerziteta u Prištini „Hasan Priština“, odnosno Poljoprivrednog i Veterinarskog fakulteta, i Ministarstva ekonomije i životne sredine. Prema njegovim rečima, saradnja je usmerena na koordinaciju aktivnosti na afirmisanju aktuelnih pitanja zaštite životne sredine i faune, zaštite prirode, naučne ekspertize i istraživanja za projekte zaštite životne sredine.

 

„Zadovoljstvo mi je danas, kao ministar, potpisati sporazum sa rektorom, koji predstavlja raniju inicijativu koja se odnosi na pitanja koja se tiču zaštite životne sredine, kao i napredak. Oni su povezani sa raznim naučnim istraživanjima, praksom studenata Poljoprivrednog i Veterinarskog fakulteta. Želim uspeh rektoru u njegovom radu, posebno Poljoprivrednom i veterinarskom fakultetu u relevantnim poljima zaštite životne sredine “, rekao je ministar Kuçi.

 

Rektor Sahiti izjavio je da će potpisivanje ovog Memoranduma više naglasiti radove na polju zaštite životne sredine.

 

„Zadovoljstvo mi je da u svojstvu rektora UP potpišem ovaj Memorandum o saradnji. Proširenje područja i odgovornosti MEŽS-a pružilo nam je dodatne mogućnosti za saradnju s obzirom na to da je oblast zaštite životne sredine jedna od najpopularnijih tema ne samo na Kosovu, već i svuda. Ovaj sporazum će omogućiti osoblju UP da da dragocen doprinos svojom ekspertizom i analizama za zaštitu životne sredine i faune, a radovi će dati rezultate“, dodao je rektor Sahiti.

 

Ovim Memorandumom stvoriće se opšti uslovi za bilateralnu saradnju u oblasti obrazovanja i istraživanja, s obzirom na saradnju za razvoj obrazovnih modula i programa na nivou osnovnih i master studija, prakse za studente u tim modulima i programima, razmene iskustava, najbolje prakse, stručnjake i relevantnu literaturu za institucionalni razvoj, u cilju unapređenja politika u oblasti životne sredine i prostornog planiranja i naučnih i stručnih aktivnosti, kao i pozitivan uticaj na usklađivanje studijskih programa sa potrebama tržišta rada i mnoge druge aktivnosti.

 

Obe strane su postavile koordinatore koji osiguravaju napredak ovog Memoranduma nadgledanjem i osiguravanjem sprovođenja dotičnog Memoranduma.

KOSOVO IN UNESCO