Ministria e Zhvillimit Ekonomik financon shtrirjen e infrastrukturës dixhitale në zona të thella të Kosovës

KOSOVO IN UNESCO