Na Kosovu je održan dvodnevni seminar o kibernetičkoj bezbednosti

Priština, 21.11.2019 – Ministarstvo ekonomskog razvoja (MER) u saradnji sa Svetskom bankom na Kosovu, Korejskom agencijom za internet i bezbednost (KISA), Globalnim centrom za razvoj kibernetičke bezbednosti (GCCD), finansirano od strane Korea – World Bank Group Partnership Facility (KWPF), organizovali su dvodnevni seminar o kibernetičkoj bezbednosti na temu „Politika i okvir nacionalne kibernetičke bezbednosti“. 

Ovaj seminar je deo procesa ponovne procene Modela zrelosti kibernetičke bezbednosti (CMM) koji je održan od 16. do 18. jula 2019. godine.

Eksperti iz KISA su elaborirali na veoma jasan način različite aspekte incidenata u kibernetičkom prostoru, počev od preventivnih mera, analiza, procena, aktivnosti koje treba preduzeti, do nivoa međunarodne komunikacije i saradnje o pitanjima kibernetičke bezbednosti.

Pristup kibernetičkoj bezbednosti je obrađen u nekoliko dimenzija, kao što su: politike i strategije, kibernetičko društvo i kultura, edukacija i obuka, zakonski i regulatorni okvir, kao i tehnologije i standardi.

Generalno, prezentacije su bile veoma informativne i korisne za aktere iz naše zemlje koji su imali priliku da slušaju od eksperata sa velikim iskustvom u ovoj oblasti, o opasnostima i napadima sa kojima se suočavala Koreja, kao i o sadašnjem pristupu prema potencijalu u porastu kibernetičkih napada. Prilično razvijena „kritična“ infrastruktura kojom raspolaže Republika Koreja, i brzi razvoj ICT-a u ovoj zemlji, čini je dobrim primerom za učenje.

Predstavnici MER-a su na seminaru takođe predstavili stanje u zemlji u pogledu kibernetičke bezbednosti, gledano iz pravnog, regulatornog i praktičnog ugla, gde je naglašeno da se Kosovo treba ozbiljno baviti pitanjima kibernetičke bezbednosti, učeći od najboljih globalnih iskustava za pripremanje održivog pravnog osnova i primenjujući odgovarajuće regulativne mere za kosovski kontekst.  

Ministarstvo ekonomskog razvoja smatra da donošenje novih praksi i iskustava na Kosovu, je od posebnog značaja za podizanje kapaciteta i jačanje kibernetičke bezbednosti. Stoga, verujemo da događaji kao ovaj seminar mogu otvoriti nove mogućnosti za poboljšanja i nove politike o kibernetičkoj bezbednosti. Na kraju, obe strane su se složile da i dalje nastavljaju i prodube saradnju koja je od zajedničkog interesa.

KISA je između ostalog poznata i po njenim aktivnostima kao što su: reagovanje na kibernetičke incidente, zaštita ličnih podataka, promovisanje industrije zaštite informacija i Internet infrastruktura.

KOSOVO IN UNESCO